Držkovce, okres Revúca
Kostol sv. Michala, archanjela

Jednomanuálový organ bez pedála I / 6


Organ postavil Matyas Czarag (podľa charakteristickej výzdoba nad prospektovými píšťalami a celkového vypracovania) približne v poslednej tretine 19. storočia. Pri bližšie nedatovanej prestavbe bol nástroj s klaviatúrou na zadnej stene odsunutý zo zábradlia chóru a opatrený samostatným hracím stolom.

3. tretina 19. stor., Mátyás Czarák – novostavba

neznámy rok, neznámy organár – prestavba

Nástroj bol odsunutý zo zábradlia chóru a opatrený samostatným hracím stolom.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 1998
Manuál (C – f3, 54 klávesov)
Principál
Flauta
Bourdon
Oktáva
Salicionál
Mixtura 3x 

Tremolo

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)