Kobeliarovo, okres Rožňava
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7 (6+1)


2. pol. 19. stor., neznámy organár – novostavba

Organ postavený v poslednej štvrtine 19. storočia.

neznámy rok, neznámy organár – rozšírenie

Pridanie jedného manuálového registra (Salicionál 8´) na pneumatickej kužeľkovej vzdušnici.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 1998
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – h / C – f)
BourdonViolonbass
Salicional  
Principal  
Flaut dolce  
Superoctav  
Mixtur 2x  

Tremoló, Calcant

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice (okrem pridaného registra).

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)