Leváre, okres Revúca
Kostol Navštívenia Panny Márie

Organový pozitív I / 6


2. pol. 19. stor., Mátyás Czarák – novostavba

Organ postavený v poslednej tretine 19. storočia (po roku 1873). Autorstvo určené podľa charakteristickej výzdoby nad prospektovými píšťalami a celkového vypracovania.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 1998
Manuál (C – f3, 54 klávesov)
Kryt
Portunal
Principál
Flauta
Oktáva
Mixtura 3x1/2´

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)