Rimavské Brezovo, okres Rimavská Sobota
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom II / P / 10 (3+5+2)


1954, Rieger – novostavba

Rieger Krnov, opus 3199 (údaje podľa údajov na hracom stole).

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 1998
I. manuál (C – g3, 56 klávesov)II. manuál (C – g3, 56 kl.; žalúzie)Pedál (C – f1, 30 klávesov)
KrytFlétna trubicováSubbas16´
PrincipálSalicionálOktávbas
Mixtúra 3-4x Flétna zobcová  
  Oktáva  
  Lokácia 3x1 1/3´  

Spojky: II:I 16´, II:I 8´, II:I 4´, I 4´, II 4´, I:P 8´, II:P 8´
Voľné kombinácie: 1
Pevné kombinácie: FORTE, PLÉNO, TUTTI
Pomocné zariadenia: Žalúzie II, Crescendo, Vypínač crescenda, Zar. r. r. do p. v. komb., Aut. an. pedálu, Tremolo

Pneumatické traktúry, vzdušnice s registrovými kancelami.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)