Horné Zelenice, okres Hlohovec
kostol ev. a. v.

Organový pozitív I / 6


1856, Ignác Fazekaš – novostavba

Šesťregistrový pozitív trnavského organára Ignáca Fazekaša z roku 1856 (podľa Acta Organologica, Band 14, strana 151). Klasicistická organová skriňa je pravdepodobne staršia.

počas 1. sv. vojny, neznámy organár – rekvirácia prospektových píšťal

Prospektové píšťaly zrekvirované počas 1. svetovej vojny boli neskôr nahradené. Žiadne iné opravy a prestavby neboli zistené.

Prieskum: Marek Cepko, 2001
Manuál (C – f3, 54 klávesov)
Gedeckt
Principal
Flöte
Dulcian
Octav
Mixtura 2x

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)