Ihľany, okres Kežmarok
Kostol sv. Martina

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / P / 4/2


1907, Rieger – novostavba

Gebrüder Rieger, opus 1388. Organ stál pôvodne na osi symetrie zadnej empory.

neznámy rok, neznámy organár – oprava

Organ bol posunutý z osi symetrie zadnej empory do jej pravej časti, k pravej stene.

Prieskum: Marek Cepko, 2009
Cs. és kir. udvari-orgona-gyár Rieger Budapest és Jägerndorf. Opus 1388
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
Bourdon(privesený) 
Salicional  
Flöte4´ (ext.)  
Dolce4´ (ext.)  

Spojky: Pedalcoppel, Octavcoppel
Pevné kombinácie: Forte

Pneumatické traktúry, kužeľková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)