Lacková, okres Stará Ľubovňa
Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / (P) / 5


1908, Rieger – novostavba

Gebrüder Rieger, opus 1483 (vo firemnom katalógu uvedený pod číslom 1484).

70. r. 20. stor., neznámy organár – prestavba

Rozšírenie a čiastočná prestavba v 1. polovici 70. rokov 20. storočia. Register Octava 4´, pôvodne vytvorený extenziou registra Principál 8´, bol vybudovaný v plnom rozsahu ako samostatný rad píšťal. Pribudla tiež vzdušnica s registrom Doublett 2x 2 2/3´ a elektrické čepadlo vzduchu. Aj keď autorstvo spomínaných zmien nie je písomne doložené, podľa viacerých indícií a spôsobu práce rozšírenie a prestavbu mohol realizovať košický organár Štefan Gábor.

1997, František Vitéz – oprava

Oprava, čistenie, ladenie.

Prieskum: Marek Cepko, 2009
Opus 1483 Rieger Ottó Budapest
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
Principál(privesený) 
Födött  
Salicionál  
Octava  
Doublett 2x2 2/3´  

Spojky: Pedalkopula, Oktávkopula
Pevné kombinácie: Forte

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)