Zemianske Kostoľany, okres Prievidza
kostol ev. a. v.

Organový pozitív I / 5


prelom 18./19. stor., neznámy organár – novostavba

Informácia zo Súpisu pamiatok na Slovensku III: „Starý organ z poslednej štvrtiny 17. stor.“ určite nie je pravdivá.

2004-2008, Ján Valovič, Marian Alojz Mayer – generálna oprava

Organ bol do roku 2007 niekoľko desiatok rokov nepoužívateľný.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2008
Manuál (C – c3, krátka spodná oktáva, 45 klávesov)
Kopula
Flauta
Principál
Oktáva
Superoktáva1/2´

Tremulant

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)