Červený Kláštor, okres Kežmarok
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / (P) / 4/3


1927, Rieger – novostavba

Gebrüder Rieger, opus 2254. Rok stavby podľa firemného katalógu.

Prieskum: Marek Cepko, 2010
Opus 2254 / RIEGER
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
Principal(privesený) 
Bourdon  
Salicional  
Oktave4´ (ext.)  

Spojky: Man./Ped., Super Oktav (I 4´)
Pevné kombinácie: Piano, Forte

Pneumatické traktúry, kužeľková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)