Vyšný Slavkov, okres Levoča
Kostol sv. Michala, archanjela

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/5 (6/4+1)


1907, Rieger – novostavba

Gebrüder Rieger, opus 1393. Vo firemnom katalógu je uvedený pod opusovým číslom 1407.

Prieskum: Marek Cepko, 2010
Cs. és kir. udvari – orgona – gyár Rieger Budapest és Jägerndorf. Opus 1393.
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
PrincipálSubbass16´
Bourdon  
Salicionál  
Octava4´ (ext.)  
Dolce4´ (ext.)  
Zúgóquinta 2x2 2/3´+ 2´  

Spojky: Oktávkopula, Pedálcopula
Pevné kombinácie: Forte, Mezzoforte

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)