Jelšava, okres Revúca
Kostol sv. Petra a Pavla, apoštolov

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 16 (11+5)


1866, Ferdinand Komornik – novostavba

1874, Mátyás Czarák – oprava

1893, Vojtech Mišurec – oprava

1924, Anton Schönhofer ml. – prestavba

Nahradenie rekvirovaných prospektových píšťal a výmena troch registrov.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 1998
Manuál (C – c3, 49 klávesov)Pedál (C – f, 18 klávesov)
Bourdon16´Principalbass16´
PrincipálSubbas16´
Hohl FlautaOktávbass
BourdonViolonbass
GambaCello
Aeolina  
Oktáva  
Hohl Flauta  
Flauta amabilis  
Superoktáva  
Mixtura   

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)