Jelšava, okres Revúca
Kostol sv. Petra a Pavla, apoštolov

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 16 (11+5)


1866, Ferdinand Komornik – novostavba

Údaje podľa Gergelyi - Wurm: Historische Orgeln... in der Ostslowakei, s. 61.

1874, Mátyás Czarák – oprava

1893, Vojtech Mišurec – oprava

1924, Anton Schönhofer ml. – prestavba

Nahradenie rekvirovaných prospektových píšťal (Principál 8´: 22 píšťal, Oktáva 4´: 14 píšťal) a výmena troch registrov.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 1998
Manuál (C – c3, 49 klávesov)Pedál (C – f / C – H)
Bordun16´Princ Bass16´
PrincipalSupp Bass16´
Hohl FlautaOctav Bass
BourdonViolon Bass
GambaCello
Aeolina  
Octave  
Hohl Flauta  
Flauta amabile  
Super Octave  
Mixtur 4x1 1/3´  

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)