Krakovany – Stráže, okres Piešťany
Kostol sv. Gála

Jednomanuálový organ bez pedála I / 6


2. pol. 19. stor., Martin Šaško st. – novostavba

Organ postavený pre r. k. filiálny Kostol sv. Imricha v Ostrove (okres Piešťany) v neznámom roku, pravdepodobne po roku 1860.

počas 1. sv. vojny, neznámy organár – rekvirácia prospektových píšťal

Zrekvirované prospektové píšťaly boli neskôr nahradené.

1925, neznámy organár – premiestnenie nástroja

Organ bol prenesený do kostola v Strážach.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2001
Manuál (C – c3, 49 klávesov)
Principál
Kryt
Oktáva
Fugara
Superoktáva
Mixtúra 2x1 1/3´

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)