Z nástroja zostala na chóre len v podstate prázdna organová skriňa s manuálovou vzdušnicou a prospektovými píšťalami. Všetky vyberateľné výplne organovej skrine boli natreté hrubými vrstvami farby a bez poškodenia ich nie je možné otvoriť. Hrací stôl, pristavaná vzdušnica pedála, mechy a všetky vnútorné píšťaly sa v kostole nenachádzajú. Či v podstavci skrine nástroja ostala aspoň časť traktúr sa nedalo zistiť. Vymenované chýbajúce časti nástroja sa údajne nachádzajú v požiarnej zbrojnici. Nástroj sa v 90. rokoch 20. storočia používal.

neznámy rok, neznámy organár – novostavba

Nástroj nebol stavaný pre kostol v Karnej, pôvodne stál v r. kat. kostole v obci Staré (okr. Michalovce). Do Karnej mal byť prenesený okolo roku 1930.

1901, Emanuel Maretka – oprava

Oprava je zaznačená na kryte ventilovej komory: Emanuel Maretka Orgelbauer in Kaschau reparirt im Jahre 1901 in Juni.

okolo 1930, neznámy organár – premiestnenie nástroja

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2006