Kežmarok, okres Kežmarok
Bazilika Povýšenia Svätého Kríža

Trojmanuálový organ s pedálom III / P / 33/31 (8+7+11+7/5)


1641, neznámy organár – novostavba

Z organa sa zachovala len organová skriňa. Organová skriňa pozitívu v zábradlí chóru pochádza z 18. storočia.

1926, Rieger – novostavba

Opus 2213, údaj na hracom stole a v katalógu firmy: ** (op.) 2213 Késmark 1926 (dve hviezdičky pred opusovým číslom označujú trojmanuálový organ). Postavený do staršej organovej skrine z r. 1641.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2006
Opus 2213 RIEGER
I. manuál (C – a3, 58 klávesov)II. manuál (C – a3, 58 kl.; žalúzie)III. manuál (C – a3, 58 kl.; žalúzie)
Bourdon16´PrästantDiapason
PrincipalNachthornRohr-Gedeckt
Flûte harmoniqueSalicionalViola di Gamba
PrästantGemshornVox Coelestis
Cornett 3-5x Quint-flöte2 2/3´Flûte-octaviante
Rauschquinte 2x FlageoletteSalicet
Mixtur 5x ClarinetteOctavin
Trompete  Plein jeu 4x 
-   Basson16´
    Oboe
    Clairon
-     
Pedál (C – d1, 27 klávesov)
Contrabass16´    
Subbas16´    
Principal flüte    
Violoncelo    
Bombarde16´    
Trompete    
Clairon    

Spojky: II-I 8´, II-I 4´, III-I 8´, III-I 4´, III-I 16´, III-II 8´, I-P 8´, II-P 8´, III-P 8´, III-P 4´
2 voľné kombinácie
Pomocné zariadenia: Žalúzie II. man., Žalúzie III. man., Crescendo (valec), Vypínač ručných registrov, Vypínač jazykových registrov, Tremolo II. man., Tremolo III. man.

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)