Rúbaň, okres Nové Zámky
Kostol sv. Imricha

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/5 (6/4+1)


1901, Rieger – novostavba

Gebrüder Rieger, opus 883. Údaje podľa katalógu, Riegrovo autorstvo potvrdzuje aj skriňa, píšťalový materiál, atď. Pôvodné firemné označenie nástroja bolo odstránené pri Tattingerovej prestavbe.

1931, František Tattinger – prestavba

Rok prestavby je nepotvrdený. Tattinger pridal pedál a údajne zmenil mechanické traktúry na pneumatické (je to možné, ale v r. 1901 firma Rieger stavala už takmer výlučne pneumatické traktúry). Taktiež odstránil pôvodné firemné označenie firmy Rieger a nahradil ho svojim – biela obdĺžniková firemná tabuľka na čelnej doske hracieho stola: František Tattinger Ferencz / staviteľ Organov – Orgonaépitö mester / Nové – Zámky.

neznámy rok, Otokár Vážanský – oprava

neznámy rok, L. Kurucz – oprava

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2002
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – h / C – H)
PrincipálSubbass16´
Bourdon  
Salicionál  
Oktáva4´ (ext.)  
Dolce4´ (ext.)  
Zugó quinta 2x2 2/3´+ 2´  

Spojky: Oktáv kopula, Pedál kopula

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)