Dolná Krupá, okres Trnava
Kostol sv. Ondreja

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 20/19 (8+9/8+3)


1949, Rieger – novostavba

Opus 3087.

1990, Peter Reiffers – oprava

Prieskum: Marek Cepko
I. manuál (C – g3, 56 klávesov)II. manuál (C – g3, 56 klávesov)Pedál (C – f1, 30 klávesov)
Bordun16´Kvintadéna16´Principalbas16´
PrincipálPrincipálSubbas16´
Flauta temnáFlauta harmonickáOktávbas
GambaKlarinet  
SalicionálAeoline  
OktávaVox coeleste  
SuperoktávaFugara  
Mixtura 4x Pikola  
  Sesquialtera 3x2 2/3´  

Spojky: II / I, I / P, II / P; super-spojky: I / I, II / I, II / II; sub-spojky: II / I, II / II
Voľná kombinácia
Pevné kombinácie: P, MF, F, TT
Pomocné zariadenia: registrové crescendo (valec), zapínač reg. crescenda, zapínač ruč. registrov, automatický prepínač pedála

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)