Košariská, okres Myjava
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10 (8+2)


Organ koncertne zaznel na medzinárodnom festivale Slovenské historické organy roč. XII/2003.

1878, Martin Šaško st. – novostavba

Rok stavby podľa farského archívu. Aj tu s prácami oproti stanovenému termínu Šaško meškal. Organ nebol prestavaný.

počas 1. sv. vojny, neznámy organár – rekvirácia prospektových píšťal

Zrekvirované prospektové píšťaly boli neskôr nahradené.

90. r. 20. stor., Marian Alojz Mayer, Miroslav Jablonský – oprava

Konzervovanie drevených častí proti črvotoču, montáž nového elektrického čerpadla vzduchu, výmena zodratého kosteného obloženia na časti manuálových klávesov, čistenie, oprava, ladenie.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2001
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – f / C – H)
PrincipalSub-Bass16´
HohlflöteOctav-Bass
Flaut Major  
Solicional  
Principal  
Amabilis  
Fugara  
Mixtur 3-4x  

Spojky: Octav-Coppel (superspojka, g – f2), pedálová spojka (C – H, stále zapnutá)
Pomocné zariadenia: znamenie pre kalkanta

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)