Hraň, okres Trebišov
Kostol Nájdenia Svätého Kríža

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 12 (5+4+3)


neznámy rok, Henrich Schiffner – novostavba

Nástroj bol dovezený pravdepodobne z Prahy.

Prieskum: Juraj Slovík, 2016
HEINR. SCHIFFNER, PRAG.
I. manuál (C – f3, 54 klávesov)II. manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – c1, 25 klávesov)
PrincipalFlaut dulcisSubbass16´
BourdunAeolinaOctavbass
GambaVox celestisCello
OctavGemshorn  
Mixtur 4x2 2/3´    

Spojky: Manualkoppel (II / I), Pedalkoppel (I / P), Octavkoppel (nefunkčná)
Pevné kombinácie: Piano, Mezzoforte, Forte
Tremolo

Tónová traktúra machanická, registrová pneumatická, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)