Luhyňa, okres Trebišov
ref. kostol

Jednomanuálový organ bez pedála I / 4


Nápis na vrchnej doske hracieho stola:

ALLÁSUNK ALAPITÓJA KALVIN JÁNOS SZŰLETÉSE 400.ÉVFORDULÓJÁN.ALEGENYEI REF.NEMES EGY_
HÁZNAK AJÁNDÉKOZTA CSABACSŰDI DÓKUS ERNŐNE SZŰL: KISCSOLTÓI RAGALYI ILONA
ÁLDOTT EMLÉKÜ UNOKATESTEVÉRE PRIMÓCZI SZENTMIKLÓSSY AGUSZTA EMLÉKÉRE.
1910. MÁJUS HÓ.

Približný preklad nápisu:

Z príležitosti 400. výročia smrti zakladateľa nášho vyznania, Jána Kalvína, pre reformovanú cirkev v Luhyni darovala pani Dókus Csabacsűdi nar. Ilona Kiscsoltói Ragályi na pamiatku svojej sesternice Aguszty Szentmiklóssy Primóczi.
Máj 1910

 

1909, József Angster – novostavba

Opus 681.

Prieskum: Juraj Slovík
Angster József és Fia / PÉCS
Manuál (C – f3, 54 klávesov)
Principal
Bourdon
Salicional
Pr. Octav

Spojky: Discant-Copel
Pevné kombinácie: P., MF., F.
Pomocné zariadenia: Fuvó csengö (znamenie pre kalkanta)

Pneumatické traktúry.

Technický popis vo formáte PDF

 

Návod na údržbu na bočnej stene organovej skrine:

Utasitás
az orgonák jókarban tartására.

Az orgonák jókarban tartása érdekében a rendszeres szel-
lőztetésre nagy gond forditandó.
Téli időben, istentisyteletek után az egész templom jól
szellőztetendő.
Ezen szellőztetésnek bármily hideg időben is meg kell
történnie (kivéve a hózival arosidőt) mindaddig, miga kipárolgás
által létrejött nedvesség a templomból teljesen kihuzódott.
Alacson templomoknál (különösen tömeges látogatás al-
kalmával) ajánlatos a szellőztetést, amennyire lehet, istentiszteletek
alatt is folytatni. Ilyen templomokban ajánlatos a templom menye-
zetébe szellőztető nyilásokat vágni és ezeket folytonosan nyitva
A tavaszi nedves időszak alatt a szellőztetésre külö-
nösen gond forditandó.
Ezen szellőztetés egész éven át folytatandó, kivéve a nyári
száraz hónapokat, amidőn a szellőztetés legfeljebb reggel és
este eszközölhető; nappal a nagy szárazság é spor miatt az
ablakok zárva tartandók.
Hosszu, tartós szárazság esetén ajánlatos az orgona környé-
két többször felöntözni, vagy az orgona belsejébe 1-2 dézsa
vizet állitani, hogy a viz elpárolgása a levegő párahiányál pótolja.

Ezen utasitás lelkiismeretes betartása által az orgona a
szárazság és nedvesség végleteitől lesz megkimélve, miáltal a leg-
több előfordulható zavarnak és fennakadásnak eleje vétetik.

Angester József és Fia
orgona- és harmóniumgyár
Pécs

(Kérjük ezen utasitást az orgona mellett látható helyen kifüggeszteni.)


Približný preklad nápisu:

Pokyny k správnej údržbe organov

Správna údržba / zachovanie dobrého stavu organa si vyžaduje veľkú starostlivosť o vetranie. 
V zimnom čase sa odporúča výdatné vetranie kostola po bohoslužbách. Toto vetranie sa nesmie zanedbať ani pri veľmi studenom počasí (výnimkou sú snehové búrky), aby sa vlhkosť zvýšená odparovaním stiahla naspäť. V nižších kostolných stavbách sa odporúča vetrať aj počas bohoslužieb (najmä v prípade intenzívnejšej návštevnosti).V takýchto kostoloch sa odporúča zabezpečiť vetracie otvory na strope, ktoré by mohli byť otvorené nepretržite.
Vlhké jarné obdobie si vyžaduje zvýšenú starostlivosť o vetranie.

O pravidelnosť vetrania priestoru treba dôkladne dbať počas celého roka. Špeciálne sú veľmi suché mesiace, kedy pre veľké sucho a prach počas dňa je možné vetrať iba ráno a večer. Počas dňa nech sú okná zavreté.
V prípade dlhodobého sucha je potrebné "zalievať" okolie organa a umiestnenie 1-2 nádob s vodou do organa, aby vyparujúca sa voda zabezpečila potrebnú vlhkosť.
Svedomitým dodržiavaním týchto pokynov je možné organ ochrániť od extrémov sucha a vlhkosti a predísť tak mnohým poruchám nástroja.
József Angster a syn
Fabrika/Továreň na výrobu organov a harmónií
Pécs

(Prosíme tieto pokyny zavesiť na viditeľné miesto pri organe.)

 

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)