Archív organov, okres
Virtuálny archív zaniknutých organov

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 11 (9+2)


Organ sa naposledy nachádzal v r. kat. Kostole sv. Vavrinca v Malej Hradnej. V r. 2016 bol poškodený pri požiari spovednice, následne bol z kostola odstránený a zničený bez ďalších záznamov.

1. pol. 19. stor., neznámy organár – novostavba

Z organa sa zachovala len organová skriňa. Tá má užší podstavec ako je šírka hornej časti skrine (prečnievajúce časti sú podopreté konzolami), píšťalové veže ukončené mohutnými drevorezbami, etážové píšťalové polia a pilastre zdobené vyrezávanými rastlinnými motívmi. Organová skriňa pravdepodobne pochádza z prvej polovice 19. storočia.

30./40. r. 20. stor., Otokár Vážanský – novostavba

Postavený do staršej organovej skrine. 

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2004
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1 / C – d)
PrincipalSubbas16´
BourdonViolonbas
Gamba  
Salicional  
Vox coelestis8´ (od c)  
Oktava  
Flauta koncertná  
Piccolo  
Sesquialtera 2x2 2/3´  

Spojky: Spojka-oktava 4´, Spojka-oktava 16´, Spojka pedálová
Pevné kombinácie: P., MF., F.
Tremolo

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

SKRIŇA

umiestnenie: na zadnej empore; manuálová vzdušnica stojí tesne za prospektom, pedálová vzdušnica je umiestnená za manuálovou, nižšie

 

HRACÍ STÔL

samostatný, pred soklom organovej skrine v zábradlí chóru (na čelnej stene má tri píšťalové polia s neznelými drevenými atrapami píšťal), zatvára sa drevenou žalúziou

manuálová klaviatúra: rozsah C – f3 chromaticky, 54 klávesov; obvyklá farebnosť

pedálová klaviatúra: rozsah C – d1 chromaticky, 27 klávesov; rovnobežná – konkávna, mierne oblúkové usporiadanie kratších klávesov

ovládanie registrov a pomocné zariadenia: biele tvarované registrové sklopky nad manuálovou klaviatúrou, v strede sklopiek sú rôznofarebné kruhové terčíky s názvami registrov a ich stopovou polohou; tlačidlá pod manuálovou klaviatúrou, označené na malých kruhových terčíkoch pod nimi

 

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: v sokli organovej skrine; zásobný: plavákový; čerpací: klinový s pákou na ľavej bočnej stene sokla organovej skrine

elektrické čerpadlo vzduchu: v osobitnej tlmiacej skrini pri pravej bočnej stene sokla org. skrine

 

Poznámky / stav organa:

Organ sa používa, je vo veľmi biednom technickom stave, veľa tónov manuálu i pedála vôbec nehrá, v ďalších tónoch nehrajú píšťaly jednotlivých registrov, organ je veľmi zaprášený a rozladený. Organ bol v nedávnej minulosti vážne poškodený požiarom v kostole a obnova jeho nástrojovej časti sa nepredpokladá.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)