Košice – Staré Mesto, okres Košice I
ref. kostol

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 10 (5+3+2)


1886, József Angster – novostavba

Opus 84.

2002, František Vitéz – generálna oprava

Generálna oprava, reštaurovanie, vrátanie dispozície do pôvodného stavu. Register Silvestrina 8´ má všetky píšťaly nové.

Prieskum: Juraj Slovík, 2016
Kizárólagos szabadalom / ANGSTER JÓZSEF / PÉCSETT
I. manuál (C – f3, 54 kl.; žalúzie)II. manuál (C – f3, 54 kl.; žalúzie)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
PrincipalSilvestrinaSubbas16´
BourdonSalicionalFlauta bas
OctavFlauta travers  
Flauta    
Mixtur 3x2 2/3´    

Spojky: II/I, II/P
Pevná kombinácia: Forte (Flauta 4´, Octav 4´, Mixtura 3x 2 2/3´)
Pomocné zariadenia: Žalúzie (oba manuály), Viberatio (tremolo)

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)