Dúbrava, okres Liptovský Mikuláš
Kostol sv. Ondreja

Organový pozitív I / 5


Organ koncertne zaznel na medzinárodnom festivale Slovenské historické organy roč. VII/1998.

1837, Michal Kyseľ, Karol Kyseľ – novostavba

V prospekte sa zachovali pôvodné píšťaly z organového kovu.

1887, Kolbayovci – oprava

1993, Michal Káčerík, Štefan Tyrol – oprava

Oprava, pôvodný mech bol nahradený neštýlovým plavákovým, nahradená bola aj pôvodná klaviatúra.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2006
Construxit Michael Kiszely organopegus Neosoliensis cum filio Carolo, Anno 1837...
Manuál (E – d3, 47 klávesov)
Kryt drevený
Principál
Kryt drevený
Oktáva
Superoktáva1´ (rep. c2)

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)