Organ sa naposledy nachádzal v r. kat. Kostole Ducha Svätého v Sielnici. Neskôr bol odstránený.

1949, Ladislav Hauser – novostavba

Text na pôvodnej tabuľke:

Sielnickí bývalí urbarialisti na slávu Božiu venovali tento organ roku Pána 1949. Za farára Antona Zarevúckeho, organistu Jána Šveca a predsedu urbáru Jána Mojžiša. Dispozíciu sostavil MUDr. Pavel Hollý. Postavil Lad. Hauser, Trnovany – Teplice.

2014, neznámy organár – odstránenie nástroja

Časti organa boli následne použité pri stavbe dvoch nových nástrojov – v Kriváni a v Korytárkach.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2014