Hronsek, okres Banská Bystrica
kostol ev. a. v.

Organový pozitív I / 6


Šesťregistrový pozitív sa zachoval v pôvodnom stave, vrátane prospektových píšťal, nepôvodná je len manuálová klaviatúra a perá tónových ventilov.

1764, Martin Podkonický – novostavba

1958, neznámy organár – oprava

Výmena pôvodnej klaviatúry a pier tónových ventilov. Pravdepodobne vtedy bolo namontované aj elektrické čerpadlo vzduchu.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2006
Construxit Martinus Potkoniszky / organopaegus Neosoliensis Anno 1764.
Manuál (C – c3, krátka spodná oktáva, 45 klávesov)
Portunál
Copula major
Principál
Copula minor
Oktáva
Mixtúra 2x1 1/3´ (okt. rep. c2)

Tremulant (pôvodný, vnútrokanálový)

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)