Z organa sa zachovala len predná stena s pôvodnými prospektovými píšťalami z organového kovu od rajeckých organárov Pažických. Píšťaly sú premaľované striebrenkou, viaceré sú stratené, resp. poškodené. Nezachovala sa nástrojová časť ani organové skrine. Dvojmanuálový organ s pedálom mal mať podľa dielenskej knihy 17 registrov. Dispozíciu nepoznáme.

1811, Pažickí z Rajca – novostavba

1949, Pavel Žur – prestavba

Celý organ bol pneumatizovaný.

1973/1974, Ladislav Jankovič – prestavba

Po tejto prestavbe nástroj úplne zlyhal.

neznámy rok, neznámy organár – odstránenie nástroja

Z organa ostal zachovaný len tzv. frontálny prospekt. Nástrojová časť organa bola odstránená a najneskôr v r. 1986 nahradená organom Antona Schönhofera z klariského kostola v Bratislave.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2003