Liptovský Hrádok, okres Liptovský Mikuláš
Kostol Navštívenia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 14/9 (7/4+4/3+3/2)


Organ postavila firma Rieger do veľmi zaujímavej organovej skrine z dielne Pažických z Rajca. Nástroj síce nie je uvedený v dielenskej knihe Pažických, ale určite pochádza z tejto dielne, mal dva manuály a 24 registrov. Skriňa korunného pozitívu Pažického nástroja ostala nevyužitá a v nej sa zachovala pôvodná vzdušnica pre osem registrov, dokonca aj s časťou hracej traktúry a stopami po registrovej traktúre.

1795, Pažickí z Rajca – novostavba

Novostavba dvojmanuálového 24-registrového organa. Z nástroja sa zachovala len organová skriňa a nefunkčná zásuvková vzdušnica pôvodného pozitívu, ktorá sa zachovala v skrini korunného pozitívu, aj so zbytkami mechanických traktúr. Autorom organovej skrine je Andrej Pažický.

1901, Rieger – novostavba

Opus 896. Postavený do pôvodnej organovej skrine Pažických.

pol. 90. r. 20. stor., neznámy organár – oprava

Posledná veľká oprava.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2006
Cs. és kir. udvari – orgona – gyár – Rieger Testvérek – Jägerndorf és Budapest – Opus 896.
I. manuál (C – f3, 54 klávesov)II. manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
Bourdon16´Pr. husľ. (Hegedûprincipál)Violon16´
PrincipálFlauta (Fuvola)Subbas16´
Kryt (Födött)8´ (ext.)SalicionálCello8´ (ext.)
GambaDolce4´ (ext.)  
Oktáva4´ (ext.)    
Violine4´ (ext.)    
Mixtúra 4x2 2/3´    

Spojky: Manuál-Kopula, Pedálcopula, Octav-Kopula I.
Pevné kombinácie: Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)