Branč, okres Nitra
Kostol Navštívenia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 22 (9+9+4)


50. r. 20. stor., Otokár Vážanský – novostavba

Organ bol pravdepodobne postavený začiatkom 50. rokov 20. storočia.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2003
OTAKÁR VÁŽANSKÝ / stavba organov a sklad klavírov / NITRA
I. manuál (C – g3, 56 klávesov)II. manuál (C – g3, 56 kl.; žalúzie)Pedál (C – f1, 30 klávesov)
Kvintatön16´KrytPrincipalbas16´
PrincipalGambaSubbas16´
Flauta dutáVox ...(?)8´+ 4´Oktavbas
SalicionalPrincipalChoralbas
OktavaFlauta konc.  
Flauta tibiaViolina  
Nasard2 2/3´Sesquialtéra 2x2 2/3´  
Kamzík rohFlauta lesná  
Mixtura 4-5xCymbal 3x1/2´  

Spojky: II-I 8´, II-I 16´, II-I 4´, I-I 4´, II-II 16´, II-II 4´, Pedal I 8´, Pedal II 8´
Voľné kombinácie: 1
Pevné kombinácie: P, MF, F, T
Pomocné zariadenia: Redőny (žalúzie II. man.), Crescendo. Decresc. (valec), Henger (vypínač valca), KV, GK, PA, Tremolo II

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)