Archív organov, okres
Virtuálny archív zaniknutých organov

Jednomanuálový organ bez pedála I / 6/4


Organ stál v Kostola Premenenia Pána v obci Huty (okres Liptovský Mikuláš). Po požiari kostola v 2. polovici 80. rokov 20. storočia bol kvôli rekonštrukčným prácam rozobratý a uložený na povalu starej farskej budovy v Hutách, do zrekonštruovaného kostola sa však už nevrátil. Na jeho miesto postavili starší, darovaný organ z r. kat. kostola vo Valaskej Dubovej (okres Ružomberok). Pôvodný nástroj bol zničený pri veľkom upratovaní budovy fary približne v roku 2000, z organa sa zachovala len organová skriňa uložená v jednej z hospodárskych budov za farou.

Dispozícia organa je pravdepodobná.

1893, Rieger – novostavba

Opus 392. Pôvodne postavený pre novopostavený, pravdepodobne ešte nie celkom dokončený r. kat. Kostol Premenenia Pána v obci Huty (okres Liptovský Mikuláš).

80. r. 20. stor., neznámy organár – odstránenie nástroja

Organ bol po požiari kostola v 2. polovici 80. rokov 20. storočia kvôli rekonštrukčným prácam rozobratý a uložený na povalu starej farskej budovy v Hutách. Napriek tomu, že organ pri požiari poškodený nebol, do zrekonštruovaného kostola sa už nevrátil. Celá nástrojová časť aj s píšťalami sa definitívne zanikla pri veľkom upratovaní budovy fary približne v roku 2000. Z organa sa zachovala iba organová skriňa, ktorá je uložená v jednej z hospodárskych budov za farou.

Prieskum: Marek Cepko, 2005
Manuál (C – f3, 54 klávesov)
Principál
Kryt dvojitý
Salicionál
Oktáva4´ (ext)
Dolce4´ (ext)
Kvinta šumivá 2x2 2/3´

Mechanické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)