Ludrová, okres Ružomberok
Liptovské múzeum - Kostol Všetkých svätých

Organový pozitív I / 6


Pozitív postavil Juraj Demicher pre ev. a. v. artikulárny kostol v Palúdzi. Presný dátum nie je známy, ale isto to bolo po r. 1694. Na skrini pozitívu je zachované datovanie kriedou: r. 1700.

V súvislosti so zánikom kostola pri výstavbe vodnej nádrže Liptovská Mara nástroj v r. 1973 preniesli do starého r. kat. kostola v Ludrovej a pri tej príležitosti bol opravený. Realizovali sa na ňom početné koncerty a nahrávky. Vzácny pozitív zničili vandali niekedy začiatkom 90. rokov 20. storočia. Celý interiér kostola (oltár, kazateľnica, organ) bol v čase prieskumu (2006) demontovaný.

kon. 17. stor., Juraj Demicher – novostavba

1754, neznámy organár – premiestnenie nástroja

Nástroj bol predaný do Liptovskej Sielnice.

1973, Pavol Baxa st. – premiestnenie nástroja

Premiestnenie nástroja do starého kostola v Ludrovej spojené s jeho opravou.

Prieskum: Marian Alojz Mayer
Manuál (C – c3, krátka spodná oktáva, 45 klávesov)
Copula maior
Principál
Copula minor
Oktáva
Kvinta1 1/3´
Superoktáva

Mechanické traktúry, zásuvková vzdšunica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)