V budove, neďaleko kostola sv. Anny v Lošonci, sú zvyšky mechanického organu, ktorý bol rozobraný na súčiastky. Podľa Acta organologica, Band 14 stál v kostole jednomanuálový, 6-registrový pozitív bez pedálu od Vincenta Moszneho bez udania roku výroby.

Z organa sa zachovali:
- zásuvková vzdušnica (49 tónov) bez zásuviek a krytu ventilovej komory
- niekoľko drevených píšťal
- poškodený hrací stôl
- malý magazínový mech (1 fald dovnútra), pravdepodobne čerpací

neznámy rok, Vincent Možný – novostavba

1998, Teofil Odkládal, Ján Valovič – odstránenie nástroja

Organ bol rozobraný na súčiastky pravdepodobne jedným z bratov Odkladalovcov (Piešťany) a Jánom Valovičom (údaj od kostolníčky).

Prieskum: Marek Cepko, 2000