Kostol sa v čase prieskumu opravoval. 7-registrový pozitív bol zložený v sieni obecného úradu. Zachovala sa len skriňa a zásuvková vzdušnica na 7 registrov, pričom každý register mal samostatnú píšťalnicu a niekoľko málo píšťal, hlavne drevených. Organ bol vraj zničený počas 2. svetovej vojny. Po ukončení opravy ho plánovali preniesť ako ozdobu do kostola. Na rekonštrukciu nepomýšľali.

neznámy rok, neznámy organár – novostavba

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 1998