Markušovce, okres Spišská Nová Ves
Múzeum klávesových nástrojov - Letohrádok Dardanely

Organový pozitív I / 6


Nástroj pochádza z ev. a. v. kostola v Jurskom (okres Kežmarok). Od r. 1997 je súčasťou expozície Múzea klávesových hudobných nástrojov.

2. pol. 17. stor., neznámy organár – novostavba

Organ pochádza z ev. a. v. kostola v Jurskom, okres Kežmarok (súčasný bol postavený v roku 1865).

1984, neznámy organár – premiestnenie nástroja

Organ odkúpený a premiestnený do súčasnej lokality. Súčasťou expozície sa stal až po reštaurovaní v roku 1997.

1997, Bohumil Žloutek, Jan Kubát – reštaurovanie

Nástroj sa pred reštaurovaním nachádzal v dezolátnom stave. Chýbala väčšina kovových píšťal, drevené časti boli značne poškodené. Pri reštaurovaní boli viaceré časti organa celkom vymenené. Po reštaurovaní sa stal nástroj súčasťou expozície.

Prieskum: Marek Cepko, 2006
Manuál (C – c3, krátka veľká oktáva, 45 klávesov)
Kopula major
Principál
Kopula minor
Oktáva
Kvinta1 1/3´
Mixtúra 2x

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)