Mokrá Lúka, okres Revúca
Kostol Navštívenia Panny Márie

Organový pozitív I / 6


2. pol. 17. stor., neznámy organár – novostavba

Odborná literatúra pripisovala nástroj Jurajovi Demicherovi, neskoršie výskumy jeho autorstvo spochybnili (Štafura, A.: Organový pozitív v rímskokatolíckom Kostole Nanebovzatia Panny Márie v obci Mokrá Lúka. Diplomová práca, VŠMU Bratislava 2008). Organ nebol zásadnejšie prestavaný, ale prešiel viacerými úpravami.

1871, Mátyás Czarák – oprava

1902, Jozef Hardoník – oprava

neznámy rok, neznámy organár – prestavba

Jednou z neskorších závažných zmien bola zmena v dispozícii a to výmena pravdepodobne Quinty 1 1/3´ (identické sú dispozície pozitívov v Ludrovej aj v Bartošovej Lehôtke), prípadne Mixtúry, za drevený otvorený register v 4´ polohe. Ďalšou závažnou zmenou, i keď s podstatne menším dosahom na zvuk, bola výmena dvojice klinových mechov za sústavu čerpacieho a zásobného mecha, ktorá zabezpečila nástroju vyrovnanejší tlak vzduchu.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 1998
Manuál (C – c3, krátka veľká oktáva, 45 klávesov)
Flet maior
Principál
Flet minor
Flauta
Oktáva
Sedecima

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)