Mokrá Lúka, okres Revúca
Kostol Navštívenia Panny Márie

Organový pozitív I / 6


Odborná literatúra pripisovala nástroj Jurajovi Demicherovi, neskoršie výskumy jeho autorstvo spochybnili.1 Organ nebol zásadnejšie prestavaný, ale prešiel viacerými úpravami. Závažnou zmenou bola výmena dvojice klinových mechov za sústavu čerpacieho a zásobného mecha, ktorá zabezpečila nástroju vyrovnanejší tlak vzduchu.

1 Štafura, A.: Organový pozitív v rímskokatolíckom Kostole Nanebovzatia Panny Márie v obci Mokrá Lúka. Diplomová práca, VŠMU Bratislava 2008.

kon. 17. stor., neznámy organár – novostavba

Pravdepodobným autorom je Juraj Demicher.

1871, Mátyás Czarák – oprava

1902, Jozef Hardoník – oprava

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 1998
Manuál (C – c3, krátka spodná oktáva, 45 klávesov)
Flet maior
Principál
Flet minor
Quinta2 2/3´
Oktáva
Sedecima

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)