Opátka, okres Košice-okolie
Kostol sv. Floriána

Organový pozitív I / 6


Pozitív sa nachádza čiastočne rozobratý v zadnej časti kostolnej lode pod chórom. Desaťročia je nefunkčný a nepoužívaný, značná časť píšťalového materiálu chýba, resp. je vážne poškodená.

Uvádzame dispozíciu podľa O. GERGELYI und K. WURM: Historische Orgeln und Gehäuse in der Ostslowakei; Acta Organologica, Band 22, Alfred Reichling, Merseburger, 1991.

polovica 18. stor., neznámy organár – novostavba

Reibel Pavol (?). Organ stál pôvodne uprostred zadnej empory.

1965, Štefan Gábor – premiestnenie nástroja

Do kostola bol prinesený oveľa mladší a aj menší nástroj Gyulu Szalaya zo susednej zatopenej obce Košické Hámre (obec spolu s katolíckym kostolom zanikla v tom istom roku pri výstavbe priehrady Ružín). Starší pozitív, pôvodne stojaci na zadnej empore, bol tak rozobratý a uskladnený v zadnej časti kostolnej niky pod chórom, kde stojí doteraz. Podľa miestnych bol nástroj pred presunom plne funkčný. Väčšina píšťal je zabalená v novinovom papieri a uložená v podstavci organovej skrine, najväčšie ležia na vzdušnici. Mechy v podstavci skrine sú novšie. Na rímsach prospektových veží sú uložené plastiky kráľa Dávida s harfou a dvoch anjelov hrajúcich na hudobné nástroje.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2014
Manuál (C – c3, krátka spodná oktáva, 45 kl.)
Spitzflöte
Principal
Oktave
Quinte1 1/3´
Superoktav
Cymbel 2xC – 1/2´+ 1/4´

Tremolo

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)