Prešov – Staré Mesto, okres Prešov
Kostol Svätého Kríža

Prenosný pozitív I / 4


1833, Ján Strosz – novostavba

Štvorregistrový organ typu prenosných procesiových pozitívov postavený v roku 1833 (dokončený 20. decembra 1833). Podľa nápisu v skrini je autorom prešovský organár Ján Strosz. Organ nemá prospekt, skriňa je vybavená dvoma krídlami na zatváranie. Pôvodne stál v ľavom zadnom kúte kaplnky (pohľad od oltára).

neznámy rok, neznámy organár – prestavba

Oprava, prestavba. Oprava mechov (mechy sú pravdepodobne novšie), vzdušnice, traktúr, nátery drevených častí nástroja, nátery kovových píšťal, nové elektrické čerpadlo vzduchu, schromatizovanie krátkej veľkej oktávy, dispozičné zmeny (pôvodná Mixtúra prebudovaná na register Octava 1´).

80. r. 20. stor., neznámy organár – premiestnenie nástroja

V 1. polovici 80. rokov bol organ prenesený na novopostavený drevený chór.

Prieskum: Marek Cepko, 2006
Diese Orgel ist verfertiget im Jahre 1833 den 20.December durch Johann Strosz bürgerlichen Orgelbauer zu Eperies.
Manuál (E – c3, 45 klávesov)
Copula maior
Flöte
Principal
Octava

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)