Staré Hory, okres Banská Bystrica
Kaplnka sv. Anny

Organový pozitív I / 5


Nástroj sa už niekoľko desaťročí nepoužíva, hoci by sa dal ľahko opraviť.

1837, Karol Kyseľ, Michal Kyseľ – novostavba

Údaj na píšťale C registra Copula major.

1874, Ján Paudler – oprava

Johann Paudler Orgel und Clavier Harmonium – Stimmer.

1897, Jozef Hardoník, József Angster – údržba

Ladenie.

počas 1. sv. vojny, neznámy organár – rekvirácia prospektových píšťal

Píšťaly zrekvirované počas 1. svetovej vojny boli neskôr nahradené neznelými drevenými atrapami, ktoré sú tam dodnes.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2006
Impensis devoti Populi / Vetero=montani, erre„ / xit Michaël Kiszely / Organopaegus Neosolien„ / sis, cum filio Carolo / Anno 1837. die 26. Julii.
Manuál (C – d3, krátka spodná oktáva, 47 klávesov)
Flauta major
Flauta minor
Principál
Kvinta*1 1/3´
Oktáva*

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

* register repetuje oktávovou repetíciou na tóne c2

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)