Zuberec – Brestová, okres Tvrdošín
Múzeum oravskej dediny - Kostol sv. Alžbety

Skriňový pozitív I / 4


Organ bol prenesený aj s kostolíkom z obce Zábrež (okres Dolný Kubín). Podľa nápisu na drevenej píšťale, kde sa spomína istý Martinus Szarnay (asi mecén) a obec Erdödka (Oravská Lesná), sa môžeme domnievať, že organ pochádza práve z tejto obce.

1794, neznámy organár – novostavba

Údaj zvnútra pozitívu.

70. r. 20. stor., neznámy organár – premiestnenie nástroja

Prenesenie organa spolu s kostolíkom medzi rokmi 1967 až 1975 z obce Zábrež na súčasné miesto a následné reštaurovanie.

Prieskum: Marek Cepko, 2003
Manuál (C – c3, krátka spodná oktáva, 45 klávesov)
Copula maior
Copula minor
Principal
Octav

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)