Markušovce, okres Spišská Nová Ves
Múzeum klávesových nástrojov - Letohrádok Dardanely

Organový pozitív I / 6


Organový pozitív bol pôvodne postavený pre r. kat. kostol v Gánovciach (okres Poprad). Od r. 1983 je súčasťou expozície Múzea klávesových hudobných nástrojov v Markušovciach.

1767, Daniel Valachy ml. – novostavba

Organový pozitív pôvodne postavený pre r. kat. kostol v Gánovciach (okres Poprad). S výnimkou mechov sú takmer všetky časti pozitívu pôvodné.

2. pol. 20. stor., neznámy organár – premiestnenie nástroja

V 2. polovici 20. storočia ho zakúpilo Slovenské národné múzeum v Bratislave. Od r. 1983 je súčasťou expozície Múzea klávesových hudobných nástrojov v Markušovciach.

po 1983, Pavol Baxa st. – reštaurovanie

Prieskum: Marek Cepko, 2006
Manuál (C – c3, krátka spodná oktáva, 45 klávesov)
Copula major
Copula minor
Principal
Quinta1 1/3´
Octava
Superoctava1/2´

* = oktávové repetície na tónoch c1, c2

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)