Svodín, okres Nové Zámky
Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 22 (10+7+5)


1897, Sándor Országh – novostavba

Országh Sándor a syn, organ má kužeľkové vzdušnice a mechanické traktúry. Údaj v Solymosiho zozname Országhovych organov postavených na Slovensku: 133 - 1897 - Szőgyén / Svodín, Plébánia - ES - k - II/22 - m - k - j.

po 2. sv. vojne, neznámy organár – oprava

Provizórna oprava, väčšina škôd z 2. svetovej vojny nie je dodnes odstránená. Oproti dispozícii zachytenej na hracom stole vykazuje súčasný stav značné odchýlky.

Organ bol vážne poškodený počas druhej svetovej vojny. Zmizli viaceré registre, medzi inými takmer všetky píšťaly pedála. Neskôr bol nástroj provizórne opravený, niektoré registre boli doplnené. Dispozícia sa však líšila od tej, ktorá je zachytená na pôvodných terčíkoch registrových manubrií, niektoré registre úplne chýbali, resp. chýbajú (napr. Mixtúra 4x, Cornett 3x bol obsadený len jedným radom v polohe 2 2/3´ a pod.).

začiatok 21. stor. – oprava

Oprava, ktorá mala organ, popri niektorých dispozičných zmenách, vrátiť do pôvodného stavu. Doteraz však nie je dokončená (2000).

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2000
ORSZÁGH SÁNDOR ÉS FIA / cs. és kir. udv. müorgona készitök / 18 BUDAPESTEN 97.
I. manuál (C – f3, 54 klávesov)II. manuál (C – f3, 54 kl.; žalúzie)Pedál (C – c1, 25 klávesov)
Bourdon16´Hegedü PrincipalSubbass16´
PrincipalBourdonViolonbass16´
Baryton FlöteSalicionalOctav Bass
Fuvola maiorAeolineFlauto Bass
GambaCsúcs FuvolaCello
Octav PrincipalFugara  
Fuvola dolceDulciana  
Piccolo    
Cornett 3x2 2/3´    
Mixtura 4x    

Spojky: I. II. Manuál Copula, Pedal Copula I. manuál
Pevné kombinácie: Mezzoforte, Forte, Fortissimo
Pomocné zariadenia: Crescendo Decrescendo (žalúzie II. man.)

Mechanické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)