Hrubý Šúr, okres Senec
Kaplnka Najsvätejšej Trojice

Jednomanuálový organ bez pedála I / 5


2011, Rudolf Hamerlík – novostavba

Nová nástrojová časť s použitím časti staršieho píšťalového fondu, nová organová skriňa.

Prieskum: Marek Cepko, 2015
Dr. HAMERLIK / Kostolná pri Dunaji
Manuál (C – a3, 58 klávesov)
Födött
Salicionál
Principál
Fuvola
Mixtúra 2x2 2/3´

Spojky: Oktáv Kopula
Pevné kombinácie: Pleno
Tremolo

Pneumatické traktúry, kužeľková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)