Babiná, okres Zvolen
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / (P) / 5


pred 1914, Karel Neusser – novostavba

medzi 1914-1939, neznámy organár – prestavba

Nahradenie zrekvirovaných prospektových píšťal menej hodnotnými zinkovými píšťalami.

okolo 1939, neznámy organár – premiestnenie nástroja

Do nového kostola.

okolo 1993, Boško – oprava

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2015
K. NEUSSER V NOVÉM JIČÍNĚ.
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – h / C – H)
Principal(privesený) 
Gedeckt  
Salicional  
Octav  
Mixtur 2-3x2 2/3´  

Spojky: P. Coppel z. M. (ped. spojka)
Pevné kombinácie: Forte

Mechanické traktúry, kužeľková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)