Bratislava – Staré Mesto, okres Bratislava I
Katedrála sv. Martina

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7 (6+1)


Jednomanuálový organ s pedálom postavil renomovaný bratislavský organár Karl Klöckner v r. 1867 pri regotizácii dómu. Organová skriňa je pevnou súčasťou kanonických stallumov a bola naprojektovaná architektom J. Lippertom. Organár sa musel prispôsobiť danému priestoru. Tým sú podmienené niektoré skutočnosti, ktoré sú netypické pre dobu stavby organa. Manuálové registre stoja na zásuvkovej vzdušnici, vzhľadom na dobu vzniku nástroja, s obmedzeným tónovým rozsahom C – d3 s krátkou spodnou oktávou, pedálový register na ventilovej vzdušnici s tónovým rozsahom C – H.

Z pôvodných píšťal sa nezachovala ani jedna (okrem drevených atráp).

1867, Karol Klöckner – novostavba

Literatúra udáva ako organára aj Antona Glöcknera – ide však len o zámenu mena, na firemnom štítku je ako autor jednoznačne uvedený Karl Klöckner.

Návrh organovej skrine: Jozef Lippert. 

50. r. 20. stor., neznámy organár – oprava

Pri oprave sanktuária bol organ rozobratý a postupne sa roztratil a zničil.

80. r. 20. stor., Miroslav Jablonský, Marian Alojz Mayer – rekonštrukcia

Rekonštrukcia s použitím píšťalového materiálu firmy Laukhuff, ktorej výsledkom je dnešná podoba nástroja.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2001
Karl Klöckner
Manuál (C – d3, krátka veľká oktáva, 47 kl.)Pedál (C – a, krátka veľká oktáva / C – H)
PrincipálSubbas16´
Copula maior  
Oktáva*1´ – 4´  
Copula minor  
Oktáva  
Kvinta**1 1/3´  

Mechanické traktúry. Manuálová vzdušnica zásuvková, pedálová ventilová.

* = register je v rozsahu C – h v 1´polohe, c1 – d3 v 4´polohe
** = pôvodne register repetoval oktávovou repetíciou na c1

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)