Bratislava – Jarovce, okres Bratislava V
Kostol sv. Mikuláša

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (7+2)


Organ koncertne zaznel na medzinárodnom festivale Slovenské historické organy roč. XV/2006.

1. tretina 19. stor., neznámy organár – novostavba

Pôvodne 6-registrový bezpedálový pozitív v zábradlí chóru, s klaviatúrou na zadnej stene.

1886, Anton Schönhofer st. – prestavba

Prestavba na pedálový nástroj, rozšírenie o jeden manuálový a dva pedálové registre, nový samostatný hrací stôl.

Schönhofer starú ventilovú komoru zrušil, vstupné otvory do tónových kanciel prelepil modrým papierom a na prednej časti vzdušnice postavil novú ventilovú komoru, ale so starými, pôvodnými ventilmi, ktoré sú lepené a na čelách sú označené hodnotou tónu.

počas 1. sv. vojny, neznámy organár – rekvirácia prospektových píšťal

1929, Miklós Váradi – oprava

Oprava, doplnenie prospektových píšťal zrekvirovaných počas 1. svetovej vojny.

1978, Imrich Szabó – údržba

Čistenie, oprava a ladenie.

2006, Ján Valovič – reštaurovanie

Reštaurovanie, nový prospekt, nové elektrické čerpadlo vzduchu.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2001
Manuál (C – d3 / C, D, E – d3)Pedál (C – h / C – H)
BourdonOctavbas
GambaFlautabas
Principal  
Flauta  
Quint2 2/3´  
Octav  
Mixtur 3x1 1/3´  

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)