Ložín, okres Michalovce
Kostol sv. Petra a Pavla

Jednomanuálový organ bez pedála I / 5


1896, József Angster – novostavba

2. pol. 20. stor., neznámy organár – rozšírenie

Pribudovaný register Salicionál 8´.

Prieskum: Marek Cepko, 2015
ANGSTER JÓZSEF / PÉCSETT
Manuál (C – c3, 49 klávesov)
Principal
Pileata
Salicionál
Flauta
Superoctav

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)