Prievidza, okres Prievidza
kostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 15/14 (6+5+4/3)


1914, Steinmeyer G. F. & Co. – novostavba

Opus 1212. Organ bol pôvodne postavený pre neznámu lokalitu v Nemecku. Firmu v tom čase viedol Johannes Steinmeyer, syn zakladateľa Georga Friedricha Steinmeyera.

neznámy rok, neznámy organár – prestavba

Prestavba, zmena dispozície v duchu Orgelbewegungu.

okolo 2004, Boško – premiestnenie nástroja

Premiestnenie organa a znovupostavenie v upravenej forme v ev. a. v. kostole v Prievidzi.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2014
G. F. Steinmeyer & Co. / Kgl. bayer. Hof-Orgel-u. Harmoniumfabrik / Oettingen in Bayern
I. manuál (C – g3, 56 klávesov)II. manuál (C – g3, 56 kl.; žalúzie)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
PrinzipalGedecktSubbaß16´
FlöteSalizionalZartbaß16´
OktaveGeigenprinzipalBaßflöte
QuintatönGambetteChoral Flöte
SchwiegelTerzzimbel 3x   
Mixtur 3-4x1 1/3´    

Spojky: Manualkoppel II/I, Pedalkoppel I, Pedalkoppel II, Sub-oktav-koppel II
Pevné kombinácie: MF., F., Tutti
Pomocné zariadenia: Žalúzie II. man., Pianopedal

Pneumatické traktúry, výpustné (taškové) vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)