Bratislava – Ružinov (Prievoz), okres Bratislava II
kostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 17 (7+7+3)


Organ koncipovaný ešte pod vplyvom „organového hnutia“ ako neobarokový, bez akýchkoľvek registračných pomôcok (pevné alebo voľné kombinácie, registrové crescendo), s čisto mechanickými traktúrami a bez žalúziovej skrine.

1986, Schuke Orgelbau Potsdam – novostavba

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2001
Schuke Orgelbau / Potsdam / Anno 1986
I. Manuál (C – g3, 56 klávesov)II. manuál (C – g3, 56 klávesov) Pedál (C – f1, 30 klávesov)
PrincipalGedacktSubbaß16´
KoppelflöteQuintadeHohlflöte
OctavaRohrflöteChoralbaß
BlockflötePrincipal  
Nassat2 2/3´Terz1 3/5´  
WaldflöteQuinte1 1/3´  
Mixtura 3-4x Scharff 3x   

Spojky: mechanické II / I, I / P, II / P
Tremulant (II. man.)

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)