Bratislava – Ružinov (Prievoz), okres Bratislava II
kostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 17 (7+7+3)


Organ koncipovaný ešte pod vplyvom „organového hnutia“ ako neobarokový, bez akýchkoľvek registračných pomôcok (pevné alebo voľné kombinácie, registrové crescendo), s čisto mechanickými traktúrami a bez žalúziovej skrine.

1986, Schuke Orgelbau Potsdam – novostavba

Opus 540 (údaje na hracom stole). Organ nebol prestavaný.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2001
Schuke Orgelbau / Potsdam / Anno 1986
I. Manuál (C – g3, 56 klávesov)II. manuál (C – g3, 56 klávesov) Pedál (C – f1, 30 klávesov)
PrincipalGedacktSubbaß16´
KoppelflöteQuintadenaHohlflöte
OktaveRohrflöteChoralbaß
BlockflötePrincipal  
Nassat2 2/3´Terz1 3/5´  
WaldflöteQuinta1 1/3´  
Mixtur 3-4x Scharff 3x   

Spojky: II/I, I/P, II/P
Tremulant II

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)