Horný Tisovník, okres Detva
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ bez pedála I / 6


Organ sa s výnimkou prospektových píšťal zachoval v pôvodnom stave.

1867, Karol Kyseľ – novostavba

Prieskum: Marek Cepko, 2012
Manuál (C – f3, 54 klávesov)
Portunal
Copula
Principal
Flöte
Octava
Mixtura 3x

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)